Αρχική

Το Maths είναι ιστότοπος με περιεχόμενο σχετικό με τα Μαθηματικά.

Στις σελίδες του  υπάρχουν:

  • συλλογές ασκήσεων από την ελληνική μαθηματική βιβλιογραφία που συμπληρώνουν τα σχολικά βιβλία,
  • εννοιολογικοί χάρτες που σχηματοποιούν γνωστά θεωρήματα και μαθηματικές έννοιες,
  • online κριτήρια αυτοαξιολόγησης για τον έλεγχο εμπέδωσης της θεωρίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου,
  • μικροεφαρμογές GeoGebra που σε συνδυασμό με φύλλα εργασίας βοηθούν στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.
  • eClass των Μαθηματικών του Γενικού Λυκείου